10.05.2021.

U Vodicama potpisan ugovor o financiranju izgradnje fekalne kanalizacije i vodovodne mreže

Danas su u Kulturnom centru Vodice direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik g. Frane Malenica i mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ. generalni direktor Hrvatskih voda potpisali ugovore o gradnji nove kolektorske i vodovodne mreže na području Grada Vodica u sklopu projekta „Izgradnja fekalne kanalizacije, vodovodne mreže i telekomunikacijske mreže u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 u Vodicama“. Potpisivanju ugovora su nazočili ministar gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske g. dr. sc. Tomislav Ćorić, župan Šibensko-kninski g. Goran Pauk.

  10.05.2021.

Otvorene nove prostorije Županijskog suda u Šibeniku

Nove prostorije Županijskog suda u Šibeniku svečano su danas otvorene u nazočnosti ministra pravosuđa i uprave Ivane Malenice, župana Gorana Pauka, gradonačelnika Šibenika Željka Burića, predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse, predsjednice Županijskog suda Nives Nikolac te ostalih čelnika pravosudnih tijela u Šibeniku.

Zaštita okoliša - Objave akata

Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Murter-Betina

  10.05.2021.
Informacije o javnim raspravama

Elaborat gospodarenja otpadom - Bio ulja d.o.o.

  06.05.2021.
Zaštita okoliša - Objave akata

Izuzeće od zabrane prenamjene zemljišta, k.o. Vaćani i k.o. Skradin

  03.05.2021.

Pozivi i natječaji

Zaštita okoliša

Pozivi i natječaji

Obnovljivi izvori energije

Proračun Šibensko-kninske županije

Proračun Šibensko-kninske županije za 2021. godinu

Župan Šibensko-kninske županije
ŽUPAN ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Goran Pauk

POGLEDAJTE ŽIVOTOPIS

URED ŽUPANA

022 460 701   •   zupan@skz.hr