Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga - Sidrište na morskom akvatoriju istočno od uvale Golubovac, otok Žut na području Općine Murter-Kornati