Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga - Sidrište na morskom akvatoriju u uvali Kosirina, Otok Murter, dijelom u granicama Općine Murter-Kornati, dijelom u granicama Općine Tisno