Župan Goran Pauk imenovan u Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora

  Datum objave: 17.02.2021, 11:17h

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvat­skog  sabora  utvrđuje i prati provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području koje se odnosi na:

  • pitanja ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela JLP®
  • na osnivanje, ukidanje i spajanje JLP®S
  • funkcioniranje predstavničkih i drugih tijela JLP®S
  • financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravni položaj zaposlenika.

Osim župana Gorana Pauka, u Odbor su imenovani i: Boris Piližota, Mirjana Lichtner Kristić, Zlatko Komadina, Martin Baričević, Nives Kopajtich Škrlec, Slavko Prišćan, Jerko Glavaš i Antun Vidaković.