Župan održao sastanak s predstavnicima Općine Bosansko Grahovo

  Datum objave: 25.11.2021, 11:00h

Župan održao sastanak s predstavnicima Općine Bosansko Grahovo

Naime, kako stoji u zamolbi za sastanak, stanovnici naselja Donji Tiškovac još uvijek nemaju električnu energiju, a prije rata naselje se električnom energijom napajalo iz Republike Hrvatske.

Načelnik Općine Bosansko Grahovo g.  Uroš Đuran obratio se županu dr. sc. Marku Jeliću zamolbom za pomoć i razmatranje mogućnosti elektrifikacije dijela ove Općine, odnosno naselja Donji Tiškovac, budući da za isto postoji Idejno rješenje HEP ODS Elektre Šibenik iz 2008. godine. 

Na sastanku je sudjelovao i direktor HEP ODS Elektre Šibenik g. Emil Živković kazavši kako, budući da se radi o pograničnom području, o mogućnosti elektrifikacije dijela Općine Bosansko Grahovo treba razgovarati na višem, međudržavnom nivou.

Župan Šibensko-kninske županije dr. sc. Marko Jelić također je naglasio kako navedena problematika nije u nadležnosti Županije, ali je izrazio svoju podršku rješavanju ovog problema te će zamolbu za pokretanje postupka elektrifikacije načelnika Općine Bosansko Grahovo proslijediti ministru gospodarstva i održivog razvoja te predsjedniku Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d.