Isplaćena novčana pomoć vlasnicima objekata oštećenih u srpanjskom požaru

  Datum objave: 05.01.2023, 11:00h

Isplaćena novčana pomoć vlasnicima objekata oštećenih u srpanjskom požaru

Šibensko-kninska županija za ovu je namjenu osigurala iznos od pola milijuna kuna, a pomoć je odobrena svim prijaviteljima šteta na građevinskim objektima, koje su u roku unesene u Registar šteta prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Vlasnicima 13 objekata pomoć je dodijeljena u iznosima od 119,45 eura do 7.186,63 eura, a ukupno je isplaćeno 28.926,34 eura, odnosno 217.945,48 kuna.

Jednokratna novčana pomoć, prema odredbama Javnog poziva, dodijeljena je fizičkim osobama, odnosno  vlasnicima i suvlasnicima građevinskih objekata uništenih ili oštećenih u požaru, za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica požara.

Jednokratna novčana pomoć odobrena je u iznosu od 15% konačno potvrđene štete na građevinskim objekima podnositelja prijave.

Jedinicama lokalne samouprave na čijem su području nastale štete od ovoljetnog požara, odnosno Gradu Šibeniku i Gradu Vodicama, sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica požara odobrila je i Vlada Republike Hrvatske.

Sredstva državnog proračuna u iznosu od 52.490,57 kuna, odnosno 6.966,70 eura raspoređena su za potvrđene štete na građevinama na području Zatona i Rasline, dok je iznos od 13.451,90 kuna odnosno 1.785,37 eura raspoređen za potvrđene štete na poljoprivredi na području Grada Vodica.

PREGLED DOKUMENATA: