Istraživanje potreba mladih osoba u sklopu projekta "Strategija za mlade Šibensko-kninske županije“

  Datum objave: 11.01.2022, 14:15h

Upitnik se provodi s ciljem istraživanja stvarnih potreba mladih osoba s područja Šibensko-kninske županije te izrade zaključka provedenog istraživanja. Odgovorima mladih osoba steći će se bolja predodžba o njihovim željama, interesima i stavovima.

Ovim projektom želi se osigurati kontinuirana podrška politikama za mlade na razini Šibensko-kninske županije kako bi se, osim u gradovima, doprinijelo stvaranju poticajnog okruženja za mlade i u manjim mjestima, odnosno ruralnim područjima te na otocima. Nositelj projekta je Udruga mladih „Mladi u EU", a Šibensko-kninska županija je partner na projektu.

Napomena: svi podaci prikupljeni anketnim upitnikom koristit će se isključivo u sklopu izrade Strategije i zaštićeni su GDPR-om.

Anketni upitnik je anoniman, a nalazi se u nastavku.

https://docs.google.com/forms/d/1NR8WXlsjFTAYNLrZgFLEknq9pItTNXoZErxLOy_kV7A/edit