Likovni natječaj za učenike nižih razreda osnovnih škola na području Šibensko-kninske županije

  Datum objave: 20.09.2022, 14:00h

Likovni natječaj za učenike nižih razreda  osnovnih škola na području Šibensko-kninske županije

Radovi će biti izloženi dana 26. listopada 2022., na Trgu Pavla Šubića I. br. 2, Šibenik (ispred zgrade Županije) godine kada Šibensko-kninska županija i Tehnička škola Šibenik obilježavaju Dan energetske učinkovitosti. Učenici/sudionici projekta pustiti će svoje zmajeve te na taj način poslati poruku o svjesnosti snage vjetra personificirane kroz simboliku zmaja.

Upute za učenike i učitelje

Zadanu temu treba likovno obraditi prema odabranim nastavnim temama Nastavnog plana i programa za osnovnu školu za Likovnu kulturu. Dopuštene su sve likovne tehnike kao i upotreba svih materijala preporučenih za djecu te dobne skupine.

Izbor tri najbolja zmaja izvršit će se neposredno na događanju – izložbi na kojoj će djeca držati svoje zmajeve i tako poslati poruku svjesnosti o potencijalu vjetra i na prikladan način obilježili manifestaciju Dan energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije. Fotografije radova i događanja objaviti će se na službenim Internetskim stranicama Šibensko-kninske županije (www.skz.hr).

Rok i način prijave

Prijavu sudjelovanja potrebno je dostaviti najkasnije do 20. listopada 2022. godine na e-mail adresu: prosvjeta@skz.hr  Prijava treba sadržavati popis učenika (ime i prezime, razred), naziv i adresu škole te ime i prezime učitelja/ učiteljice mentora.