Objavljen javni natječaj za udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi te udruge sudionika i stradalnika Domovinskog rata

  Datum objave: 10.03.2023, 01:00h

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 78.500,00 eura, za što su sredstva osigurana u Proračunu Šibensko-kninske županije za 2023. godinu („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ br. 20/22). Od toga je za programe iz područja zdravstva planirano 20.000,00 eura, za programe iz područja socijalne skrbi 32.000,00 eura, a za programe veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata 26.500,00 eura.

Javni natječaj za podnošenje prijava otvoren je do 6. travnja 2023. godine, a prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Šibensko-kninska županija

 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i

civilne stradalnike iz Domovinskog rata

Trg Pavla Šubića I br.2

 22000 Šibenik

s naznakom

   „Natječaj za prijedloge programa/projekata javnih potreba s područja zdravstva, socijalne skrbi, veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata za 2023. godinu – NE OTVARATI”.

 

Javni natječaj s pripadajućim obrascima dostupan je na službenoj mrežnoj stranici Šibensko-kninske županije, na sljedećoj poveznici:

https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/informacije/zdravstvo/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijskih-sredstava-iz-proracuna-sibensko-kninske-zupanije-za-2023-g-za-podrucja-zdravstva-socijalne-skrbi-veteranske-udruge-i-udruge-sudionika-i-stradalnika-domovinskog-rata/3358.html