Održana 19., elektronička, sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

  Datum objave: 13.11.2020, 08:57h

Zbog ograničenih tehničkih mogućnosti aktualni sat nije bilo moguće održati, a vijećnici su pitanja i prijedloge mogli poslati pisanim putem.

O 12 točaka Dnevnog reda, u vremenu predviđenom za glasovanje, glasovalo je 25 vijećnika Županijske skupštine koji su većinu točaka usvojili jednoglasno.

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu s prijedlogom izmjena Financijskog plana ŽUC-a za 2020. godinu i  projekcije Financijskog plana za 2021. i 2022. godinu, kao i Prijedlog  odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu usvojene su s 23 glasa, dok je dvoje vijećnika ostalo suzdržano.

Četvrti  rebalans Proračuna Šibensko-kninske županije donesen je zbog  promjena u visini planiranih prihoda,  uključivanja viška prenesenog iz prethodne godine te  promjena u visini planiranih rashoda.

„Zbog pandemije koronavirusa i smanjene gospodarske aktivnosti tijekom godine, bilo je nužno uskladiti pad prihoda s rastom troškova, posebno u zdravstvenim ustanovama.

Također, smanjeni su izdaci na ime zaduživanja, budući da je produljeno trajanje provedbe projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante - II. faza, do kraja 2021. godine, u iznosu od 8,4 milijuna kn. Šibensko-kninska županija iz izvornih je prihoda osigurala predfinanciranje kapitalnog projekta Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena usluga primarne zdravstvene skrbi u iznosu od 3,3 milijuna kn. Nadalje, budući da radovi na izgradnji sustava za navodnjavanje Donje polje - Jadrtovac nisu započeli u zadnjem tromjesečju godine kako je planirano, ukupna planirana sredstva umanjena su za milijun kuna.“, objašnjava župan Goran Pauk.

Sve ostale aktivnosti i projekti, planirani u Proračunu, usklađeni su s očekivanim stvarnim izvršenjem do kraja 2020. godine.