Održana početna konferencija sanacije odlagališta neopasnog otpada "Moseć"

  Datum objave: 12.05.2021, 09:00h

Radovi na sanaciji odlagališta otpada Moseć su započeli u siječnju 2021. godine. Izvođač radova je zajednica ponuditelja tvrtke Kostak iz Krškog iz Slovenije i tvrtke Opera group d.o.o. iz Zagreba. Radovi teku ubrzanom dinamikom, te se očekuje završetak radova već do kraja ljeta. Sanacijom će se osim unaprjeđenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i društveno ekonomske koristiti te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene.

„Među prvim županijama u Republici Hrvatskoj prepoznali smo problem neodgovarajućeg gospodarenja otpadom i počeli sustavno poslagivati dijelove jednog novog, modernog i ekološki prihvatljivog sustava gospodarenja otpadom. Sanirali smo već nekoliko neusklađenih odlagališta otpada, među kojima i ono najveće na Bikarcu. Pretovarne stanice su izgrađene, nabavljena su specijalna vozila za prijevoz otpada, a nakon izgradnje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada bit ćemo u mogućnosti zatvoriti i sanirati sva službena odlagališta otpada.“, kazao je župan Goran Pauk te iskazao zadovoljstvo radovima na terenu.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić kazao je: "Grad Drniš je u proteklih nekoliko godina pokazao da zna u kojem smjeru ti kako treba ići s gospodarenjem otpadom, a to dokazuje da je znatno prije drugih pristupio kreiranju održivog gospodarenja: realizirao je projekt reciklažnih dvorišta, nabavio je preko 4700 komunalnih spremnika, nabavio vozilo za odvojeno prikupljanje otpada i potom pristupio najkompleksnijem i najznačajnijem projektu - sanaciji odlagališta Moseć. Ovo je pobjeda, i to ne samo za Drniš i za Šibensko-kninsku županiju, nego i za sve nas u Hrvatskoj, jer sva neusklađena odlagališta moraju završiti na ovaj način - sanirana i tako učinjena neopasnim. Ovaj smjer je jedini kojim Hrvatska treba ići u gospodarenju otpadom", istaknuo je ministar Ćorić.

„Provedbom ovog projekta ne samo da smo sanirali ovo odlagalište po svim europskim standardima, nego smo sanirali i ovdje premjestili nekoliko tzv. divljih odlagališta. Tako smo zaštitili prirodu, pridonijeli ukupnom ekološkom napretku cijelog ovog kraja i ispunili sve naše zakonske obveze", kazao je gradonačelnik Josip Begonja.

"Uz odlagališta u Vodicama i Skradinu, ovo je treći projekt koji smo prijavili za europsko sufinanciranje, dobili sredstva i iskoristili ih za realizaciju ovih vrijednih projekata. To su dokazi da se u ovom kraju odlično radi na ukupnom sustavu gospodarenja otpadom da on bude održiv", kazala je Maja Feketić, načelnica u FZOEU.

Projekt “Sanacija odlagališta otpada Moseć u Gradu Drnišu”, Grad Drniš prijavio je u prosincu 2019. godine u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta otpada neopasnog otpada u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Vrijednost projekta je 13.310.880,47 kuna, od čega je 85%, odnosno 11.314.248,39 kuna dodijeljeno iz bespovratne EU potpore. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je odobrio Gradu Drnišu sufinanciranje u iznosu do 1.331.088,05 kuna, odnosno 10% ukupne vrijednosti projekta. Preostali iznos za sufinanciranje, Grad Drniš je prijavio na Javni poziv za sufinanciranje EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u prosincu 2020. godine, te se očekuje i odobrenje sufinanciranja od strane MRRFEU u iznosu od oko 1,7 mil. kuna.