Održana sjednica Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije

  Datum objave: 15.03.2023, 12:00h

Na početku sjednice predstavljene su aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite te projekti koji su u tijeku. Između ostaloga, naglašeno je kako će naša županija do kraja ove godine biti očišćena od minsko-eksplozivnih naprava.

Govorilo se i o aktualnoj situaciji s korona virusom na području Šibensko-kninske županije te je zaključeno da je situacija prilično mirna; od početka 2023. godine pada broj oboljelih i broj testiranja, a za očekivati je da bi uskoro mogao biti proglašen i kraj epidemije. Odluku o proglašenju donosi Svjetska zdravstvena organizacija.

Načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Darko Dukić predstavio je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2023. do 2026. godine.

Članovi Stožera prihvatili su Prijedlog Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za 2022. godinu, kao i  Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Županijski Stožer civilne zaštite usvojio je četiri planska akta: Operativni plan, Plan zapošljavanja, Provedbeni plan za 2023. te Izvješće o provedbenom planu za 2022. godinu.