Održan prvi radni sastanak župana s privremenim pročelnicama

  Datum objave: 09.09.2021, 14:00h

Naime, stupnjem na snagu Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Šibensko-kninske županije, dana 8. rujna 2021. godine, stekli su se uvjeti za imenovanje privremenih pročelnika novoustrojenih upravnih odjela. U cilju harmonizacije, sinkronizacije i racionalizacije, Odlukom je ustrojeno devet od dosadašnjih 13 upravnih tijela, koja su nastala spajanjem ukinutih upravnih tijela.

Temeljem te Odluke župan je donio Rješenja kojima je ovlastio  sedam službenica za privremeno obavljanje poslova pročelnika novoustrojenih upravnih odjela (privremene pročelnice).

Jedna zatečena privremena pročelnica i jedna zatečena pročelnica nastavljaju raditi kako su ranije imenovane.

Župan dr.sc. Marko Jelić ukazao je na činjenicu da je vrijeme od stupanja na dužnost župana, do nove Odluke i imenovanja novih suradnika, od kojih je dao povjerenje i priliku većini bivših pročelnika/privremenih pročelnika, bilo potrebno da se upozna sa zatečenim stanjem u upravnim tijelima i funkcioniranjem županijskih tijela i ustanova.

Ukazao je na uočene probleme i istaknuo prioritete u radu, po odjelima.

Također, župan je iznio stav kojim podržava pravo javnosti da traži informacije, ukazuje na probleme i predlaže rješenja, kako službenicima tako i dužnosnicima, na kulturan i pristojan način, bez napada i prijetnji, od kojih će uvijek nastojati zaštiti službenike.

Posebno je istaknuo plan rada na novim projektima i novim tehnologijama, što je dodano u naziv i djelokrug poslova jednog upravnog odjela.

Privremene pročelnice, odnosno službenice ovlaštene za privremeno obavljanje poslova pročelnika, na dan 8. rujna 2021. godine:

 

  1. Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose

CECILIJA TOLO, dipl. iur., s navršenih 36 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položenim pravosudnim i državnim stručnim ispitom, zatečena službenica u ukinutom Uredu Župana, na radnom mjestu zamjenika pročelnika, na neodređeno vrijeme,

  1. Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu

OLIMPIJA PAŽANIN, dipl. oec., s navršenih 36 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položenim  državnim stručnim ispitom, zatečena službenica u ukinutom Upravnom odjelu za proračun i financije, na radnom mjestu pročelnika, na neodređeno vrijeme,

  1. Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, šport i nove tehnologije

SANJA KUMANOVIĆ STIPANIČEV, dipl. politolog, s navršenih 16 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položenim državnim stručnim ispitom, zatečena službenica u ukinutom Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu i šport, na radnom mjestu pročelnika, na neodređeno vrijeme,

  1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata

MARICA SPAHIJA, dipl. oec., s navršenih devet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položenim državnim stručnim ispitom, u službi na neodređeno vrijeme, zatečena službenica na radnom mjestu pročelnika na kojem je bila ranije ovlaštena za privremeno obavljanje poslova tog radnog mjesta u ukinutom Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb

  1. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove

mr. sc. MARLENA FLOIGL, dipl. oec., s navršenih 21 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položenim državnim stručnim ispitom, zatečena službenica u ukinutom Upravnom odjelu za gospodarstvo, na radnom mjestu pročelnika, na neodređeno vrijeme,

  1. Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove

dr. sc. SANJA SLAVICA MATEŠIĆ, diplomirani inženjer kemijske tehnologije, s navršenih 21 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položenim državnim stručnim ispitom, zatečena službenica u ukinutom Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove, na radnom mjestu pročelnika, na neodređeno vrijeme,

  1. Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove.

AGNESA FILIPOVIĆ GRČIĆ, dipl. iur., s navršenih 15 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položenim državnim stručnim ispitom, zatečena službenica u Odsjeku za stambeno zbrinjavanje u ukinutom Upravnom odjelu za imovinsko-pravne i zajedničke poslove, na radnom mjestu višeg savjetnika za stambeno zbrinjavanje, na neodređeno vrijeme.

Ranije imenovane pročelnice

  1. Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije

LIDIJA BRALIĆ, dipl. oec, s navršenih 22 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položenim državnim stručnim ispitom, ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika ovog Upravnog odjela, od 15. siječnja 2021. godine,

  1. Služba za unutarnju reviziju

HRVOJKA BAČIĆ, dipl. oec., s navršenih 29 godina, radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položenim državnim stručnim ispitom te ima stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, imenovana za pročelnicu od 5. listopada 2020.