Održana četvrta sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

  Datum objave: 23.11.2021, 18:30h

Sjednica je započela aktualnim satom na kojem je županijski vijećnik g. Florijan Žižić županu postavio pitanje na temu izgradnje novih vjetroturbina na području Općine Unešić, protiv čije izgradnje je 1200 stanovnika unešićkog kraja potpisalo peticiju. „Osobno smatram, i to sam već više puta istaknuo, da ne trebamo više vjetroelektrana u našoj županiji. Iako sam pobornik obnovljivih izvora energije, smatram da način na koji se do sada po tom pitanju radilo u našoj županiji nije bio dobro osmišljen i to ćemo promijeniti.“, kazao je župan dr. sc. Marko Jelić.

Potom je županijski vijećnik g. Marko Parat upitao župana o programu razvoja poljoprivrede, naglasivši činjenicu da u proteklih pola godine nije raspisan niti jedan javni poziv za dodjelu poticaja u poljoprivredi. „Proračun koji imamo u ovom trenutku definiran je u prijašnjem sazivu, a mi smo do kraja proveli sve raspisane natječaje, potpisali ugovore i isplatili poljoprivrednicima sredstva. Poljoprivreda je jedna od djelatnosti koje suštinski planiramo razvijati i koje razvijamo, a to će se posebno vidjeti u sljedećim proračunskim razdobljima.“, kazao je župan dr. sc. Marko Jelić istaknuvši kako Županija sa svojim službama poljoprivrednicima stoji na raspolaganju za svaku pomoć i podršku.

Također, jedna od glavnih tema aktualnog sata bio je rad nekadašnjeg Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, budući da je vijećnik g. Toni Turčinov izrazio svoje nezadovoljstvo brzinom izdavanja građevinskih dozvola te zatražio odgovor na pitanje kada se mogu  očekivati pomaci u rješavanju ovog problema. Odgovorila mu je zamjenica  župana gđa Iris Ukić Kotarac: „Pretpostavka da spomenuti Upravni odjel počne brže i bolje raditi, bila je smjena dotadašnje pročelnice, donošenje novog pravilnika i novih rješenja, što je i učinjeno. Nova pročelnica dr. sc. Sanja Slavica Matešić započela je rješavanje brojnih problema, a prema našoj organizaciji i novom pravilniku koji je stupio na snagu, postupak preobrazbe na pravilan i zakonit rad Upravnog odjela preuzet će gospodin Sacha Borak, bivši sudac Općinskog suda u Šibeniku, koji će napraviti projekciju i plan rješavanja gotovo 14 tisuća neriješenih predmeta. Ipak, prema povratnim informacijama koje dobivam od građana koji su uspjeli ishoditi svoje dozvole, mogu kazati kako je u posljednjih šest mjeseci napravljeno puno više posla nego godinama ranije, a o točnim brojkama izvijestit ću vas pismenim putem.“, kazala je zamjenica župana gđa Iris Ukić Kotarac.

Nakon aktualnog sata usvojen je Dnevni red sjednice te je prihvaćeno predstavljeno izvješće Mandatne komisije o konačnim rezultatima dopunskih izbora članova Županijske skupštine iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, mirovanju mandata vijećnice Anje Šimpraga i vijećnika Milana Đurđevića, odnosno početku vijećničkog mandata vijećnika Zdravka Šegana i Svemirke Lalić Krpp, koji su potom prisegnuli.

Mandatna komisija podnijela je i izvješće  o zahtjevu za aktiviranje vijećničkog mandata vijećnice Sanje Jakelić nakon prestanka obnašanja nespojive dužnosti, odnosno nakon razrješenja dužnosti ravnatelja Opće bolnice ŠKŽ, no kako je zahtjev podnijela nakon proteka zakonskog roka od razrješenja, vijećnički mandat će i dalje obavljati njen zamjenik, jer će joj mandat mirovati još šest mjeseci.

Druga točka dnevnog reda Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije (Rebalans II) za 2021. godinu, nije prihvaćena, zbog čega su s Dnevnog reda povučene ukupno četiri točke vezane za rebalans Proračuna.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2021. godinu i Projekcije financijskog plana za 2022. i 2023. godinu također nije usvojen.

Jednoglasno su prihvaćeni: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna političkim strankama i nezavisnim vijećnicima Županijske skupštine za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2021. godine te usklađivanje odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u našoj županiji u 2021. godini.

Također, jednoglasno je  prihvaćen je Godišnji plan djelovanja Šibensko-kninske županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Šibensko-kninske županije nije prihvaćen.

Svi županijski vijećnici podržali su Prijedlog odluke o pokretanju postupka proglašenja spomenika prirode Zmajevo oko i Zmajevo uho.

Prihvaćen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju granica lučkih područja, kao i prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja objekata vodoopskrbe na dijelu nekretnine na području Općine Primošten.

Županijski vijećnici jednoglasno su prihvatili ukupno 28 odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke te četiri odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja ribe u zoni ušću rijeke Krke.

Uzgajivači ribe i školjkaša, postojeći koncesionari, u posljednjih su nekoliko godina povećali svoje aktivnosti na uzgajalištima, pokrenuli investicije te napravili određene iskorake u zaštiti okoliša.

„Produljenjem ovih koncesija, uzgajivačima ribe i školjkaša omogućen je daljnji rad, ulaganja i korištenje europskih sredstava te sam izrazito zadovoljan i zahvalan vijećnicima koji su im svojim prihvaćanjem ovih odluka to osigurali.“, istaknuo je župan dr. sc. Marko Jelić.