Poziv za sudjelovanje na fokus grupi u Općini Biskupija

  Datum objave: 12.11.2021, 12:00h

Događanje će se održati u Društveno–kulturnom centru (kod crkve Svete Trojice), u Biskupiji, 19.11.2021. (petak), s početkom u 11:00.

Fokus grupa organizira se u okviru projekta: Strategija za mlade Šibensko – kninske županije, na kojem  Šibensko – kninska županija sudjeluje kao partner.

Cilj projekta je osigurati kontinuiranu podršku politikama za mlade na razini Šibensko-kninske županije kako bi se doprinijelo stvaranju poticajnog okruženja za mlade i u manjim mjestima tj. ruralnim područjima te na otocima. Nositelj projekta je Udruga mladih „Mladi u EU“.

U nastavku je poveznica na prijavu za sudjelovanje na fokus grupi:

https://docs.google.com/forms/d/1lDMs3jPaIpJXdA3qiJERIaA-su19MorRfFZKBLqbbGU/edit