Predstavljena studija o kategorizaciji luka pod jurisdikcijom županijske Lučke uprave

  Datum objave: 12.10.2021, 21:00h

Studiju je, u suradnji s Lučkom upravom Šibensko-kninske županije, izradio Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci temeljem Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja o načinu plaćanja veza, uvjeta korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda i njegovih nadopuna.

Uime organizatora programa kojem su nazočili brojni predstavnici primorskih gradova i općina Šibensko-kninske županije, okupljene sudionike pozdravila je ravnateljica županijske Lučke uprave gđa. Jadranka Fržop , a Studiju je predstavio prof. dr. sc. Alen Jugović, dekan Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Predstavljanju Studije nazočio je župan Šibensko-kninske županije dr. sc. Marko Jelić sa svojom zamjenicom gđom. Iris Ukić Kotarac te suradnicima.

„Ova studija predstavlja važan preduvjet za sustavno uređenje luka u našoj županiji te gradovima i općinama  može poslužiti kao izvrsno polazište za daljnje planiranje razvoja. Od vas, predstavnika jedinica lokalne samouprave, očekujem izravan angažman i  proaktivnost u planiranju razvoja luka, budući da upravo vi najbolje poznajete potrebe  na svom području. Županija vam stoji na raspolaganju za svaki oblik pomoći i preuzima odgovornost za provedbu isplaniranog.“, kazao je župan dr. sc. Marko Jelić.

Studija obuhvaća kategorizaciju 25 luka kojima upravlja Lučka uprava Šibensko-kninske županije u zone s prijedlogom visine lučkih pristojbi i naknada s naglaskom na održavanje prihoda na istoj razini.

U svim lukama ukupno je oko 2000 komunalnih i 430 nautičkih vezova. Ovom studijom se utvrđuje i način pribavljanja sredstava kojima se ostvaruju ciljevi upravljanja pojedinom lukom kojom upravlja županjska Lučka uprava.

Prilikom izrade Studije, autori su u obzir uzimali različita mjerila; atraktivnost geografskog položaja luke, odnosno njezinu mikrolokaciju, razinu uređenosti lučke nadgradnje i podgradnje, stupanj zaštićenosti, ekološku opremljenost te stupanj opremljenosti luke osnovnim i dodatnim sadržajima.