Raspisan Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte iz turizma

  Datum objave: 15.03.2023, 11:00h

U cilju podizanja konkurentnosti turističkog sektora Šibensko-kninska županija dodjeljivat će bespovratna sredstva za sufinanciranje troškova: izrade studijske i/ili projektno-tehničke dokumentacije nužne za izgradnju, adaptaciju, uređenje i opremanje objekata javne turističke infrastrukture te događanja u turizmu koje imaju za cilj stvaranje dodatne ponude u turizmu.

Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti jedinice lokalne samouprave na području Šibensko-kninske županije i turističke zajednice s područja Šibensko-kninske županije.

 Županija može sufinancirati pojedini projekt do najviše 70% ukupnih troškova projekta, a najviše do 6.500,00 EUR za sufinanciranje izrade studijske i/ili projektno-tehničke dokumentacije nužne za izgradnju, adaptaciju, uređenje i opremanje objekata javne turističke infrastrukture, te najviše do 1.500,00 EUR za sufinanciranje manifestacija.

Prihvatljivim troškovima smatrat će se svi troškovi vezani za započete projekte koji su nastali u tekućoj godini.

Cjeloviti tekst Programa i obrasci zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava u turizmu u 2023. godini sastavni su dio ovog Javnog poziva i mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove ili na internetskoj stranici Šibensko-kninske županije na sljedećoj poveznici:

https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/informacije/turizam/program-sufinanciranja-projekata-iz-turizma-u-2023-godini/3367.html

Prijave se dostavljaju neposredno ili putem pošte na adresu: Šibensko-kninska županija Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22 000 Šibenik, uz naznaku: „Subvencije - turizam 2023. godina“.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2023. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-763 ili 022/460-737.