Rektor zagrebačkog Sveučilišta i dekan Kineziološkog fakulteta na sastanku kod župana

  Datum objave: 14.04.2021, 15:00h

Naime, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu pozicionirao se kao vodeća institucija za obrazovanje u području sportova na vodi u ovom dijelu Europe, a na sastanku se razmatrala najpogodnija lokacija za izgradnju kampusa, budući da je šibenski zaljev idealna lokacija za ovakav projekt.

Sportove na vodi redovito svake godine upisuje nova generacija polaznika, a nastava se na tom kolegiju najvećim dijelom izvodi izvan sjedišta Fakulteta.

Primarni ciljevi Sveučilišnog centra sportova na vodi su provođenje nastave iz područja sportova na vodi za studente Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i za studente drugih fakulteta zagrebačkog Sveučilišta kojima će sportovi na vodi biti ponuđeni kao izborni predmet.

Osim toga,  u Centru bi se održavala ljetna škola sportova na vodi za domaće i strane studente, kao i znanstveni kongresi iz područja kineziologije. U daljnjoj perspektivi, kroz europske projekte, u Centru bi se provodila edukacija djece slabijeg socijalnog statusa i djece s poteškoćama u razvoju, a djeca hrvatskih branitelja ovdje bi se osposobljavala za rad u sportskom turizmu.

Župan Goran Pauk podržao je ovu inicijativu te naglasio kako Šibensko-kninska županija nositelju projekta stoji na raspolaganju i nudi svoju pomoć u njegovoj realizaciji. Nakon sastanka, obišli su potencijalnu lokaciju budućeg centra na Paninkovcu, koja se čini najprihvatljivija za uređenje kampusa s obzirom na značajni krajobraz koji se proteže od šibenskog mosta pa sve do izlaza iz kanala sv. Ante, unutar kojega se nalazi buffer zona tvrđave sv. Nikole pod zaštitom UNESCO-a.