U Vodicama potpisan ugovor o financiranju izgradnje fekalne kanalizacije i vodovodne mreže

  Datum objave: 10.05.2021, 17:00h

Potpisana su dva ugovora o sufinanciranju gradnje između Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik i Hrvatskih voda: Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina vodoopskrbe na području Grada Vodice i Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina odvodnje na području Aglomeracije Vodice.

Župan Goran Pauk naglasio je da je kvalitetna odvodnja i vodoopskrba nužna pretpostavka održivog razvoja svih dijelova naše županije čime će se omogućiti čisto more i okoliš.

„Ovo je primjer dobre suradnje Hrvatskih voda, Vodovoda i Odvodnje i Grada Vodica čime se unapređuje sustav vodoopskrbe i smanjuje zagađenje okoliša otpadnim vodama.“,naglasio je župan Goran Pauk.

Oba ugovora su vrijedna 4.100.000,00 kn (bez PDV-a) od čega 3.400.000,00 kn se odnosi na fekalnu kanalizaciju, a 700.000,00 kn je vrijednost vodoopskrbe.

Projekt obuhvaća izgradnju fekalne kanalizacije i vodovodne mreže u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 u vodicama (cca 1,7 km). Planirana je izgradnja 1.050 m fekalne kanalizacije, od toga 850 m fekalnog kolektora i 240 m tlačnog cjevovoda te vodoopskrbne mreže u dužini od 230 m.

Kanalizacijska i vodovodna mreža koji su predmet ovog projekta dio su integralnih sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Vodica čiji se nastavak izgradnje planira kroz realizaciju EU projekta Aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima Faza II. Obzirom na status pripremljenosti Aplikacijskog paketa, ishođenost dozvola te riješenost imovinsko-pravnih odnosa projekt Aglomeracije je visokom stupnju spremnosti i planira se realizirati u planskom razdoblju 2021-2027. godina.