Zamjenica župana sudjelovala na konferenciji “Zeleni plan u hrvatskom gospodarstvu – Energetika: otpornost u krizi”

  Datum objave: 05.05.2022, 12:25h

Uz stručne prezentacije, na konferenciji su održane i tri panel rasprave. Prva rasprava na temu budućnosti plinskog i naftnog biznisa u Hrvatskoj, rastu cijena i proizvodnim kapacitetima. Potom rasprava o proizvodnji električne energije iz konvencionalnih izvora, a naposlijetku i rasprava o budućnosti i mogućnostima razvoja ruralnih krajeva i otoka, kao i kompletnog društva pomoću obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj.

„Upravo na ovom tragu, na razini Županije pokrenula sam inicijativu o projektu solarnih elektrana u javno privatnom partnerstvu. Radi se o modelu kojim bi zainteresirane jedinice lokalne samouprave, građani i mali gospodarstvenici mogli postati dijelom vlasničke strukture fotonaponskih elektrana. Sunčeva energija u Hrvatskoj se najvećim djelom iskorištava putem fotonaponskih elektrana, dok su toplinske sunčane elektrane vrlo slabo zastupljene. U zadnje vrijeme, kako raste energetska kriza, u našoj županiji povećan je interes za toplinske sunčane elektrane. Premda imamo visoku insolaciju, Hrvatska je pri dnu ljestvice članica Europske unije po energiji proizvedenoj iz fotonaponskih ćelija. Cijena tehnologije pada, a investicije se mogu vratiti u kraćem periodu. Stoga nema razloga da kao županija ne krenemo u pravcu javno-privatnog partnerstva. Nakon cjelovite provjere i utvrđivanja interesa svih dionika, ovaj model prezentirat ćemo jedinicama lokalne samouprave.“, istaknula je zamjenica župana Iris Ukić Kotarac.