Odobreno financiranje izrade socijalnog plana Šibensko-kninske županije

  Datum objave: 04.07.2024, 10:28h

Projekt je prijavljen u okviru Ograničenog (trajnog) poziva „Izrada županijskih socijalnih planova“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda+, a u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“, a u pripremi i prijavi projektnog prijedloga svoju svoju stručnu i savjetodavnu podršku pružila je Razvojna agencija Šibensko-kninske županije. 

Ukupna vrijednost projekta je 62.189,04 EUR te sukladno uvjetima Poziva iznos bespovratnih sredstava iznosi 59.079,59 EUR, odnosno 95 posto.

Cilj projekta je izrada socijalnog plana za trogodišnje razdoblje (2024. – 2026.) te osnaživanje stručnjaka za socijalno planiranje kako bi se unaprijedio sustav socijalne skrbi i povećala dostupnost socijalnih usluga. Kroz projektne aktivnosti prikupit će se, analizirati i obraditi podaci potrebni za izradu socijalnog plana Šibensko-kninske županije čime će se obuhvatiti potrebe lokalnog stanovništva i dati Šibensko-kninskoj županiji i Savjetu za socijalnu skrb bolji uvid i veće razumijevanje vrsta usluga i distribucije usluga socijalne skrbi potrebnih stanovništvu. Plan će, također, omogućiti određivanje prioriteta raspodjele resursa s ciljem zadovoljenja identificiranih potreba socijalno osjetljivih skupina, prevenciju socijalne isključenosti i učinkovitiju distribuciju usluga socijalne skrbi.

Tijekom provedbe projekta provest će se edukacija kojom će se unaprijediti znanje i vještine članova Savjeta za socijalnu skrb i djelatnika Šibensko-kninske županije te će se ojačati uloga ključnih aktera u socijalnoj politici i unaprijediti njihova uloga u socijalnom planiranju.

Sve ostale informacije dostupne su putem poveznice.