Danska, Belgija, Italija, Šibensko-kninska županija zajedno prema klimatski otpornim gradovima i regijama

  Datum objave: 22.10.2020, 12:29h

Danska, Belgija, Italija, Šibensko-kninska županija zajedno prema klimatski otpornim gradovima i regijamaDanska, Belgija, Italija, Šibensko-kninska županija zajedno prema klimatski otpornim gradovima i regijamaDanska, Belgija, Italija, Šibensko-kninska županija zajedno prema klimatski otpornim gradovima i regijama

U panelu, koji je otvorio Odbor regija, govornici iz Europske agencije za okoliš i Saveza gradonačelnika predstavili su trenutno stanje podnacionalne prilagodbe klimatskim promjenama u Europi. Raspravljalo se o ulozi regija u osiguravanju klimatski postojane budućnosti u kontekstu nedavno pokrenute Misije prilagodbe klimatskim promjenama, uključujući društvenu transformaciju.

Dr. sc. Sanja Slavica Matešić je prezentirala aktivnosti koje Šibensko-kninska županija provodi u okviru Obalnog plana Šibensko-kninske županije i INTERREG projekta Adriadapt – a Resilience information platform for Adriatic cities and towns. Ulaganjem u znanje i jačanjem kapaciteta za pravodobno planiranje će se povećati otpornost na klimatske promjene, smanjiti njihov negativni utjecaj te omogućiti održivi razvoj.

Prilagodba na klimatske promjene uglavnom se ostvaruje djelovanjem podnacionalnih čimbenika. Međutim, napredak koji su do danas postigle lokalne i regionalne vlasti razlikuje se u cijeloj Europi. Glavne zapreke lokalnoj samoupravi u procesu prilagodbe i prijelazu iz faze planiranja u fazu provedbe su:

  • nedovoljni resursi (financijski, ljudski i tehnički),
  • nedostupnost relevantnog znanja,
  • slaba politička predanost,
  • i nepodržavajuće regulatorno okruženje.

Cilj panela je bio istražiti kako osigurati bolje znanje lokalne samouprave te kako potaknuti provedbu aktivnosti koje će biti usmjerene na prilagodbu klimatskim promjenama.