„EU FONDOVI - Nove prilike 2021. - 2027.“

  Datum objave: 26.02.2024, 15:02h

Informativni događaj pod nazivom „EU FONDOVI - Nove prilike 2021.-2027.“ namijenjen je predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, korisnicima i potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova te dionicima regionalnog i lokalnog razvoja.

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva te smo upravo na početku novog financijskog razdoblja 2021.-2027. Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1 824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

"Efikasno korištenje EU fondova donosi zapravo, kvalitetu života. Želite li živjeti u okolišu bez onečišćenja? Želite li biti dio socijalno osviještene države koja osigurava potrebno za civilizirani život u 21. stoljeću? To je suština EU fondova. Dosad smo pametno koristili ta sredstva i ono što me posebno razveselilo što se osim u socijalne i društvene aspekte ulaže i u poduzetništvo. Jer ulaganjem u poduzetništvo dajete snagu kad nestane EU fondova i nadam se da će ih nestati zato što smo mi toliko dobri da nam više neće trebati jer toliko zarađujemo, a to znači da smo postali samodostatni i to će se postići jedino ulaganjem u poduzetništvo koje će biti održivo, koje će biti pametno i koje će koristiti sve moderne tehnologije koje danas u svijetu postoje.“, kazao je župan.

Nakon župana dr.sc. Marka Jelića nazočnima se obratio ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije gospodin Šime Erlić koji je istaknuo slijedeće:

"EU fondovi su ključni za razvoj Republike Hrvatske posljednjih deset godina, ali će također biti od presudne važnosti za sljedećih deset godina, s obzirom da imamo nikad više europskih sredstava koja su nam na raspolaganju. Stoga je važno da smo ovdje danas, raspravljajući o onome što je pred nama i pripremajući se što bolje za to. Organiziramo ovakav događaj kako bismo naše ministarstvo doveli izravno do vas, kako bismo približili fondove svima na bolji, ispravniji i direktniji način te kako bismo pomogli institucijama da se što bolje pripreme za nadolazeće pozive i natječaje. Ove godine imamo na raspolaganju čak 2 milijarde eura europskih sredstava, a natječaji će se pojavljivati jedan za drugim. Sve naše institucije i organizacije moraju biti spremne povući ta sredstva i doprinijeti daljnjem napretku i poboljšanju kvalitete života u ovom kraju."

Tijekom događanja uzvanicima su se predstavile aktualne mogućnosti financiranja razvojnih projekata u okviru Kohezijske politike u financijskom razdoblju 2021.-2027. te posebno novi programi Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP). Govorilo se je i o industrijskoj tranziciji, ITU Mehanizmu i ITU Šibeniku, urbanome razvoju, otocima, mogućnostima sufinanciranja projekata te iskustvima dosadašnjeg korištenja sredstava iz EU fondova. Na panel raspravama su predstavnici lokalnih vlasti, poduzetnici i korisnici EU fondova predstavili iskustva korištenja fondova Europske unije na lokalnoj razini i pripremu za korištenje sredstava u novom programskom razdoblju.