Na elektroničkoj sjednici Županijske skupštine usvojen rebalans proračuna

  Datum objave: 04.08.2022, 14:00h

Dnevni red od osam točaka usvojen je jednoglasno, a zbog ograničenih  tehničkih mogućnosti aktualni sat nije održan.

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2022. godinu (I.) usvojen je uz 22  glasa „ZA“ i 7 glasova  „PROTIV“, kao i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske  županije za 2022. godinu (I.).

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu usvojen je uz 22 glasa „ZA“, 6 glasova „PROTIV“ i jednim suzdržanim.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i  nemoćne osobne na području Šibensko-kninske županije i raspodjeli  sredstava u 2022. godini usvojen je jednoglasno, jednako kao i Prijedlog I. Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2022. godinu.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sportskim natjecanjem „Svjetsko prvenstvo u jedrenju klase IOM 2022.“, Rogoznica, kao i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad kazališnim  festivalom  „Good fest“ u Drnišu te Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnatelju Opće bolnice  Šibensko-kninske županije za zaključivanje ugovora za nabavu.