Na zadovoljstvo svih - potpisan kolektivni ugovor za Ceste Šibenik d.o.o.

  Datum objave: 05.10.2023, 09:42h

Na početku tiskovne konferencije, organizirane povodom potpisivanja kolektivnog ugovora za županijsku tvrtku Ceste Šibenik d.o.o., predstavnike medija pozdravio je šibensko-kninski župan dr. sc. Marko Jelić.
– Nakon pregovora koji su potrajali više od mjesec dana, usuglasili smo se oko svih bitnih stavki te smo često davali više od onoga što je sindikat od nas tražio, jer smo željeli motivirati radnike i povećati produktivnost tvrtke. Tako smo ostvarili povećanje plaća od skoro 20%, i to bez dodatnih stimulacija. Put je bio trnovit ali je sve dobro završilo. – istaknuo je župan dr. sc. Marko Jelić i prepustio riječ predstavnicima sindikata i prokuristi Ivanu Rajiću.

– Kolektivni ugovor kojeg danas potpisujemo smatram uspješnim, kako za radnike Cesta Šibenik i članove Sindikata prometa i veza Hrvatske, tako i za Upravu društva i za Šibensko-kninsku županiju kao osnivača Cesta Šibenik. U uvjetima u kojima danas živimo, najvažnije nam je bilo postići dogovor oko povećanja plaća i materijalnih dodataka (regresa, božićnice, toplih obroka, putnih troškova,..), što smo i postigli. – izjavio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel.

– Ovaj kolektivni ugovor je stvarno korektan, posebice prema radnicima koji će putem njega moći ostvariti svoja prava - i ona materijalna, i ona vezana uz osobni dohodak. – rekao je predsjednik Sindikata prometa i veza Hrvatske (SPIVH) Stjepan Lisičak i dodao da iako ima još tema o kojima se treba razgovarati, dogovor oko kolektivnog ugovora je postignut, i to na zadovoljstvo svih radnika. 

– Pregovori nisu bili jednostavni, ali vjerujem da će radnici ocijeniti ovaj kolektivni ugovor kao onaj koji im omogućuje postizanje svih njihovih radničkih prava, koja smo u određenim segmentima i povećavali. Sada ulazimo u fazu kada se Ceste Šibenik d.o.o. mogu posvetiti kako organizaciji unutar tvrtke, tako i povećanju produktivnosti rada. – kazao je na kraju konferencije prokurist u Cestama Šibenik Ivan Rajić.