Objavljen Javni poziv za financiranje programa-projekata javnih potreba u kulturi za 2024. te Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Šibensko-kninske županije

  Datum objave: 03.10.2023, 13:00h

Objavljen Javni poziv za financiranje programa-projekata javnih potreba u kulturi za 2024. te Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Šibensko-kninske županije

JAVNI POZIV za financiranje programa-projekata javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije za 2024. godinu

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijedloga za financiranje programa/projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva koje su usmjerene na rad u području kulture i tehničke kulture, a namijenjeni su zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije u 2024. godini.

Ukupno planirana vrijednost Poziva procjenjuje se na 116.000,00 eura, a putem poziva planira se financirati između 60 i 70 programa/projekata. 

Prijavu programa, projekta ili aktivnosti na ovaj javni poziv mogu podnijeti udruge ili druge pravne osobe koja obavljaju djelatnost u kulturi, uz ispunjavanje određenih uvjeta, o kojima više možete pročitati na mrežnìm stranìcama Šibensko-kninske županije.     

JAVNI POZIV za predlaganje članova Kulturnog vijeća Šibensko-kninske županije

Pozivaju se sve ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti na području Šibensko-kninske županije na podnošenje prijedloga kandidata za imenovanje članova Kulturnog vijeća Šibensko-kninske županije.

Za članove Vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici s područja Šibensko-kninske županije, a imenuju se na mandat od četiri (4) godine.

Više o procesu prijave i potrebnoj dokumentaciji, možete pročitati na mrežnìm stranìcama Šibensko-kninske županije.