Održana početna konferencija u sklopu projekta Strategija za mlade Šibensko-kninske županije

  Datum objave: 28.10.2021, 16:00h

Zamjenik župana naglasio je kako je Šibensko-kninska županija s velikim zadovoljstvom prihvatila  partnerstvo na ovom projektu kojem je cilj olakšati integraciju mladih ljudi u društvenu zajednicu.

Uvjeren sam kako će ovaj projekt biti uspješno proveden, budući da njemu radi ekipa  uspješnih i vrijednih mladih ljudi koji su se već nebrojeno puta dokazali u pripremi i realizaciji raznih projekata od općeg interesa. Koristim ovu priliku na tome im čestitati, zahvaliti i poručiti da ćete i ubuduće u Šibensko-kninskoj županiji imati podršku i istinskog partnera.

Ovim projektom želi se osigurati kontinuirana podrška politikama za mlade na razini Šibensko-kninske županije kako bi se osim u gradovima doprinijelo stvaranju poticajnog okruženja za mlade i u manjim mjestima tj. ruralnim područjima i na otocima. Kroz niz aktivnosti te uključivanjem različitih dionika cilj projekta je izraditi Strategiju za mlade Šibensko-kninske županije. Na ovaj način Šibensko-kninska županija bi po prvi put dobila dokument usmjeren na mlade.

Na Početnoj konferenciji definirana je ciljna skupina projekta, opisana su dosadašnja iskustva Udruge u izradi dokumenata usmjerenih mladima, definirane su projektne aktivnosti te je objavljena forma anketnog upitnika pomoću kojega će se istražiti stavovi i mišljenja mladih osoba s područja Županije.

Nositelj projekta je Udruga mladih „Mladi u EU“, partner na projektu je Šibensko – kninska županija, a trajanje: 01.08.2021. – 01.02.2023.