Održana završna konferencija projekta „Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena usluga PZS na području Šibensko-kninske županije“

  Datum objave: 22.12.2020, 14:41h

U gradskoj knjižnici u Šibeniku održana je danas završna konferencija projekta „Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena usluga primarne zdravstvene skrbi na području Šibensko-kninske županije“.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a ukupna mu je vrijednost 7.465.118,21 kn, od čega europska potpora iznosi 5.748.285,72 kn.

„Realizacija ovog vrijednog  projekta direktno je utjecala na učinkovitost timova primarne zdravstvene skrbi, na kvalitetu usluga kao i na proširenje postojećih i uvođenje novih usluga. Na taj način se doprinijelo smanjenju upućivanja pacijenata u bolnice jer se na razini primarne zdravstvene skrbi omogućilo više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka. Ulaganjem u zdravstvenu infrastrukturu doprinijelo se razvoju, smanjena je nejednakost u smislu zdravstvenog statusa, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti na cijelom području Šibensko - kninske županije.“, kazao je pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Nikola Mihaljević.

U svrhu povećanja pristupačnosti osobama s invaliditetom, rekonstruirane su i adaptirane ambulante u Kistanjama i u Tisnom, a u svrhu promicanja horizontalnih politika postavljene su taktilne mape u sva tri doma zdravlja. Osim toga, Udruzi slijepih Šibenik donirana su tiflo pomagala.

Ovaj projekt bio je usmjeren na pružatelje primarne zdravstvene zaštite, s naglaskom na deprivirana područja, a ciljna skupina su svi stanovnici Šibensko-kninske županije, bez diskriminacije.

Mag.psih. Anđela Ajduković, u sklopu konferencije održala je i edukaciju pod nazivom: „Jednake mogućnosti, zabrana diskriminacije i ravnopravnost spolova“.

Projekt, koji je provela Šibensko-kninska županija, trajao nešto manje od tri godine, a svrha mu je bila nabavka nove dijagnostičko terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme za domove zdravlja u Šibeniku, Kninu i Drnišu te odabrane koncesionare koji su ujedno i krajnji korisnici projekta.