Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Šibensko-kninske županije.

  Datum objave: 19.02.2024, 10:00h

Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Šibensko-kninske županije.

Prijavom na predmetni Poziv, Šibensko-kninska županija preko Jedinice za provedbu Teritorijalne strategije, dostaviti će popis mogućih prijavitelja i projektnih prijedloga za financiranje u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. za otoke.

Status: otvoren od 19. veljače 2024.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
 • Javna poduzeća
 • Trgovačka društva u javnom vlasništvu
 • Vatrogasne organizacije
 • Civilna zaštita
 • Turističke zajednice 
 • Javne ustanove.

Prihvatljivi prijavitelji ujedno mogu biti i partneri na drugim projektima, a osim prethodno navedenih, partneri mogu biti još regionalni koordinator, organizacije civilnog društva i vjerske zajednice. Dopuštena su najviše 2 projektna prijedloga po istom prijavitelju dok broj sudjelovanja u projektima u svojstvu partnera nije ograničen.

Otočno partnerstvo daje suglasnost na zaprimljeni popis mogućih prijavitelja i projektnih prijedloga.

Prihvatljivost projektnih prijedloga:

 • Glavne aktivnosti i rezultati projekta moraju biti ostvareni na otoku/otocima;
 • Projekt doprinosi mjerama TS-a koje se financiraju iz ITP-a, RSO 5.2.;
 • Projektne aktivnosti moraju biti usmjerene na najmanje dva prihvatljiva područja ulaganja:
  • revitalizaciju javno-društvene infrastrukture na otvorenom i zatvorenom te ostale infrastrukture namijenjene javnoj uporabi, uključujući obnovu i opremanje infrastrukture za djelovanje pružatelja socijalnih usluga u zajednici i organizacija civilnog društva (osim ustanova za smještaj, skrb o starijim osobama, djecu, osobe s invaliditetom, sigurne kuće i sl.), uređenje i obnovu drugih javnih prostora na kojima se građani okupljaju, zadržavaju i borave (uključujući trgove, ulice, parkove, sportsko-rekreativnu infrastrukturu otvorenog i zatvorenog tipa i sl.)
  • ulaganje u fizičku obnovu i revitalizaciju objekata kulturne baštine te kulturno-turističkih lokacija, valorizaciju i digitalizaciju pokretne kulturne baštine otoka, poput muzejskih i knjižničnih zbirki, organizaciju raznih događanja s ciljem promocije kulturne baštine i lokalnih običaja i informiranja lokalnog stanovništva o očuvanju kulturne baštine i običaja, očuvanje tradicionalnih umijeća, obrta i običaja koji su najizloženiji preobrazbi ili nestanku
  • ulaganje u razvoj zelene i plave infrastrukture, u mreži Natura 2000, ali i izvan tih područja, podrazumijeva mjere zaštite, obnove i održivog korištenja prirodne baštine, mjere zaštite i obnove ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i vrsta (kako na kopnenom dijelu otoka, tako i u moru) obnovu parkova i šuma, izgradnju i obnovu suhozida i dr., postavljanje ekološki prihvatljivih sidrišta, akcije čišćenje morskih i obalnih staništa od otpada antropogenog podrijetla, sanaciju lokvi i dr., a sve u skladu s mjerama PAO za mrežu Natura 2000.
  • uspostavljanje i unaprjeđenje sustava nadzora i praćenja radi smanjenja rizika od požara i ostalih prirodnih katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama (npr. suše, oluje) s posebnim naglaskom na jačanje kapaciteta i operativne spremnosti vatrogastva i civilne zaštite
  • ulaganje u poduzetničku infrastrukturu i podršku, poput izgradnje ili obnove poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija (npr. inkubatora i co-working prostora)
  • ulaganje u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije prilikom revitalizacije objekata javne namjene i njihovog stavljanja u funkciju odnosno ulaganja u cjelovitu energetsku obnovu više javnih zgrada (javna uprava, škole, bolnice itd.), uz primjenu jednog ili više pametnih i energetski učinkovitih rješenja na javnim površinama.
 • U provedbi projekta predviđeno je da uz nositelja projekta sudjeluje barem jedna partnerska organizacija.
 • Projekt u trenutku prijave ne smije biti fizički niti financijski završen (u slučaju projekta koji uključuje poduzetničku infrastrukturu, zbog pravila o dodjeli državnih potpora, projekt ne smije niti započeti prije dana potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava).
 • Minimalan iznos bespovratnih sredstava po projektu koji se prijavljuje u okviru Poziva za pred-odabir iznosi 500.000,00 EUR.

Rok za prijavu: do 03. ožujka 2024. (14 dana od dana objave).

 

Prijave na Poziv se šalju isključivo emailom na adresu elektroničke pošte rra@rra-sibenik.hr. Nakon isteka 14 dana, prijave se više neće uključivati u obradu Projektnih prijedloga te neće biti uključene u evaluaciju.

Poziv s pripadajućom dokumentacijom objavljen je na poveznici.