U Kijevu održana 20. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

  Datum objave: 25.09.2023, 16:00h

Dvadesetu sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije vodio je predsjednik Županijske skupštine Stipe Petrina, a nazočilo joj je 31 od ukupno 39 županijskih vijećnika. 

Na početku sjednice, sve okupljene pozdravio je načelnik Općine Kijevo Martin Ercegovac, nakon čega je uslijedio aktualni sat kojem su dominirale teme vezane uz organizaciju prehrane u osnovnim školama, trgovačko društvo Ceste d.o.o. te praćenje stanja i utvrđivanje brojnosti populacije vukova na području Šibensko-kninske županije.

Predsjednik Županijske skupštine Stipe Petrina iznio je prijedlog da se ukine koncesija iz 2001., koja je dodijeljena društvu Ciros iz Primoštena za određene čestice koje se ne koriste sukladno odluci o davanju koncesije, odnosno umjesto za gospodarsko korištenje plaže, koriste se za potrebe kampa „Adriatic“.  

Vijećnica Sanja Radin Mačukat postavila je pitanje o tome kako će se organizirati prehrana u školama koje nemaju kuhinju. Župan dr. sc. Marko Jelić i pročelnica Sanja Kumanović Stipaničev odgovorili su da, iako škole u županiji nemaju uvjete za pripremu školskih obroka, obroci su učenicima osigurani preko vanjskih dobavljača. Istaknuto je da se prije izgradnje odgovarajućih kuhinja, planira napraviti studija s naglaskom na dostupnost prostora i financijske troškove. 
Drugo pitanje vijećnice Radin Mačukat odnosilo se na obnovu krova sportske dvorane OŠ Murterski škoji. Župan je naglasio da će sredstva za obnovu krova biti planirana u novom proračunu Šibensko-kninske županije te da je u redovitom kontaktu s načelnikom Općine Murter-Kornati po pitanju rješavanja ovog problema.

Na pitanje vijećnika Florijana Žižića u kojoj je fazi projekt izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Kijevu, župan je odgovorio da iako to nije županijski projekt, Županija je spremna dati svoju partnersku podršku nositelju projekta. 

Po završetku aktualnog sata i usvajanja zapisnika s 19. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, predsjednica Mandatne komisije Dijana Kulaš izvijestila je vijećnike o mirovanju mandata vijećnika Gorana Šimića (kandidacijska lista grupe birača - nositelj kandidacijske liste Marko Jelić) i početku mandata zamjenice vijećnika Ilijane Bilješko Štrus (kandidacijska lista grupe birača - nositelj kandidacijske liste Marko Jelić), nakon čega je nova vijećnica prisegnula.

Usvojeno je 13 točaka dnevnog reda, od čega 12 jednoglasno. Većinom glasova usvojena je 7. točka dnevnog reda, odnosno Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine.

Jednoglasno su prihvaćeni: Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Opće bolnice Šibensko-kninske županije za zaključivanje ugovora za nabavu 2023. godine; Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije; Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za usklađivanje Mreže javne zdravstvene službe; Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2023. godinu; Prijedlog III. izmjena Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2023. godinu i projekcije financijskog plana za 2024. i 2025 godinu; Prijedlog Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva;  Prijedlog Odluke o poništenju postupka izbora članova  Savjeta mladih Šibensko-kninske županije; Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine; Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu  koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg uzgajališta školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š 20), Grad Šibenik; Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu  koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene - sidrište u uvali Vučigrađa, Općina Murter Kornati; Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje kabelskog voda 10(20) kV od TS „PLITKA VALA” do TS „KAMP LOVIŠĆA”; Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu korištenja infrastrukturnog objekta- tržnice i ribarnice u Tribunju.