U Šibeniku održana 21. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

  Datum objave: 20.10.2023, 14:20h

Sjednicu je vodio predsjednik Županijske skupštine Stipe Petrina, a u početku joj je nazočilo 26 od ukupno 39 županijskih vijećnika.
Sjednica je započela aktualnim satom, kojim su dominirale teme vezane uz kupnju broda „Tijat“ i djelovanje Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije. 

Vijećnik Florijan Žižić, a potom i  predsjednik Županijske skupštine Stipe Petrina postavili su pitanje šibensko-kninskom županu dr. sc. Marku Jeliću vezano uz troškove i studiju troškova vezanih uz obnovu novokupljenog broda „Tijat“.
– „Tijat“ je kupljen za 35.000 eura, a vez mu je bez ikakvih dodatnih troškova za Županiju osigurala Lučka uprava Šibensko-kninske županije odlukom njezinog Upravnog vijeća. Trenutačno, ima zaštitarsku službu. Namjera nam je njegovu obnovu financirati iz europskih fondova, a više o tome koliko će nas sve to koštati znat ćemo kad izradimo procjenu i troškovnik obnove. Ovim putem, naglašavam da su gradonačelnici Šibenika, Vodica i Skradina te načelnici Tisnog i Tribunja već obećali, u naredne dvije proračunske godine, osigurati sredstva za sufinanciranje rekonstrukcije „Tijata“, a i svi zainteresirani građani mogu svojim donacijama  pomoći njegovoj obnovi – kazao je župan.

Po završetku aktualnog sata i usvajanja zapisnika s 20. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, većinom glasova usvojen je predloženi dnevni red s dopunama.
Tijekom razmatranja prve točke dnevnog reda, odnosno Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2023. godinu (II.), župan je naglasio da su predložene izmjene i dopune prvenstveno tehničke prirode i namijenjene usklađivanju s potrebama projekata koje provodi Županija i županijske ustanove.
– Šteta bi bila da se ne usvoji predloženi rebalans proračuna, jer o njegovom usvajanju ovisi uspješna realizacija važnih projekata, kao što je onaj Regionalnog centra kompetentnosti Industrijsko-obrtničke škole Šibenik. S druge strane, nije uopće sporan, niti u suprotnosti s proračunom usvojenim potkraj prošle godine – poručio je župan.
Vijećnica Tanja Radić Lakoš najavila je da HDZ neće podržati usvajanje rebalansa, što se odrazilo i na glasovanju vijećnika jer je, s 17 glasova za i 9 protiv, odbijen Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2023. godinu (II.). 
S dnevnog reda je, potom, povučen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2023. godinu (II.), a nije prihvaćen ni Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.

Nakon odbijanja prijedloga drugog rebalansa, predstavnici Srpske samostalne demokratske stranke (SSDS) napustili su sjednicu te je, potom, prebrojavanjem, utvrđeno da je kvorum zadovoljen i ista se, ipak, može nastaviti.

Većinom glasova, vijećnicu su usvojili Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama i nezavisnim vijećnicima Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine.
Jednoglasno su usvojene i točke 5., 6. i 7. dnevnog reda, odnosno Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o pripajanju domova zdravlja u Drniša i Kninu Domu zdravlja Šibenik i promjeni naziva Doma zdravlja Šibenik, Prijedlog Zaključka o davanu prethodne suglasnosti ravnatelju Doma za starije osobe „Cvjetni dom“ za sklapanje ugovora za izvođenje radova na izgradnji požarnih  stubišta na  objektu  „Cvjetni dom“ Šibenik te Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik na Odluku o dugoročnom kreditnom zaduživanju u svrhu provedbe projekata Regionalni centar kompetentnosti ARS MECHANICA.

S obzirom na to da rebalans proračuna Šibensko-kninske županije nije usvojen, s dnevnog reda su povučene točke 8., 9. i 10., nakon čega su vijećnici HDZ-a napustili sjednicu te je ista raspuštena zbog gubitka kvoruma.