U Šibeniku održana 25. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

  Datum objave: 12.02.2024, 15:30h

25. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije započela je aktualnim satom kojim su dominirale teme vezane uz uvođenje građanskog odgoja u škole, zdravstvo, renovaciju broda „Tijat“, novi prostorni plan te najuspješnije projekte Šibensko-kninske županije. 

Vijećnik Florijan Žižić upitao je kada će se ustrojiti novo županijsko upravno tijelo za imovinsko-pravne poslove koje će se baviti predmetima državne imovine, na što je župan dr. sc. Marko Jelić odgovorio da to ovisi o prihvaćanju prve točke današnjeg dnevnog reda te istaknuo da Županija priprema dokumentaciju i infrastrukturno stvari privodi kraju, no najzahtjevniji dio čitavog procesa bit će pronalazak kvalificiranog kadra za obavljanje ovog vrlo zahtjevnog posla. 

Vijećnik Nenad Tisaj postavio je pitanje vezano uz nove projekte Šibensko-kninske županije. 
Župan Jelić odgovorio je da Županija priprema dokumentaciju za brojne nove projekte, ali je i privela kraju izuzetno bitne projekte, kao što su Ars mechanica (RCK) i Posjetiteljski centar Kanal sv. Ante. 
- Navedeni projekti su uspješno završeni upravo zahvaljujući tome što smo prepoznali njihovu vrijednosti i nastavili u njih ulagati. Također je u pripremi i dokumentacija za jedan od najvećih županijskih projekata u posljednjih par godina - projekt izgradnje nove šibenske bolnice, koju zajednički sufinanciraju Županija i Grad Šibenik. Uz to smo ubrzali i neke nužne procese vezane uz krucijalne investicije u gospodarstvu, a posebice bih se želio osvrnuti na transparentnost ove županijske uprave kad je riječ o natječajima za radna mjesta. Nijedan natječaj nije namješten. Svatko tko je primljen, primljen je po natječaju i po svojim kvalifikacijama i sposobnostima, i na to sam posebno ponosan – kazao je župan.

Po završetku aktualnog sata i usvajanja zapisnika s 24. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, većinom glasova usvojen je predloženi Dnevni red te šest točaka prijedloga za dopunu dnevnog reda.

Većinom glasova prihvaćene su sljedeće točke dnevnog reda: 1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije; 5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije  zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u 2024. godini; 6. Prijedlog Odluke o  minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje  domova za starije osobe  na području Šibensko-kninske županije i raspodjeli sredstava u 2024. godini; 9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2024. godini; 10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2024. godini; 12. Prijedlog Dopune Programa javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije za 2024. godinu; 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Šibenik; 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu  gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma- sidrište u uvali Sabuni, otok Žut; 15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š38 i Š39); 16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š22); 17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š25); 18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š34); 19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š44); 20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o davanju  koncesije na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polja Š23, Š24, Š40, Š41, Š42 i Š43) i davanju suglasnosti za prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polja Š23, Š24, Š40, Š41, Š42 i Š43); te 23. Prijedlog odluke o ponovnom javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg uzgajališta u zoni ušća rijeke Krka (za polje Š20) Grad Šibenik.

Jednoglasno su prihvaćene ove točke: 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva; 4. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2024. godini; 21. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Šibensko-kninske županije za razdoblje 2024. – 2028. godine; 22. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru; 24. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja uzgajališta riba u uvali Peleš, Općina Rogoznica; te Prijedlog Odluke o posebnoj upotrebi pomorskog dobra za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac – Tisno – Jezera i podmorskog ispusta te 28. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Šibensko-kninske županije.

Nakon kratke rasprave, jednoglasno je prihvaćena točka 3., odnosno Prijedlog Zaključka o prihvaćanju „Izvješća o kakvoći kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2023. godini“. 

Nakon kratke rasprave, većinom glasova je prihvaćena točka 8., odnosno Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine

S dnevnog reda su povučene točka 7., odnosno Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Šibensko-kninske županije za 2022. godinu te točka 11., odnosno Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Šibensko-kninske županije. Od šest točaka dopuna, povučene su dvije – Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – sidrište u uvali Vučigrađa, Općina Murter Kornati i poništenju Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – sidrište u uvali Vučigrađa, Općina Murter Kornati te Prijedlog Odluke o ponovnom javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – sidrište u uvali Vučigrađa, Općina Murter Kornati.