Župan na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Knina

  Datum objave: 12.06.2007, 12:32h

Župan na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Knina
Župan je govorio o Projektima čija će realizacija doprinijeti razvoju cijele županije, a time i grada Knina. Također je istaknuo kako je zahvaljujući dobro pripremljenim projektima koji su imali uporište u ROP-u grad Knin dobio i već iskoristio sredstva CARD 2002. i to za kanal za navodnjavanje u Marićima, za Projekt turističkog razvoja na širem području Knina i za pripremu projekata za sustav vodoopskrbe i odvodnje Knina. Istaknuo je kako se Županija aktivno uključila u suradnju s Gradom i Veleučilištem „Marko Marulić“ i na osnivanju Regionalnog istraživačkog centra Šumarskog instituta na području tri dalmatinske županije sa sjedištem u Kninu. Počasni gosti na proslavi dana Grada Knina bili su ministri Božidar Kalmeta, Ivica Kirin, Branko Vukelić i Dragan Primorac. Ministar Vukelić svečano je otvorio poduzetničku zonu Preparandija. Također je potpisan ugovor između Grada Knina i prve četiri tvrtke koje ulaze u tu zonu, a to su Karl Dietz, Mirad, Drvo promet Knin i Met-al i stolarija Lapčić. Također, ministar Vukelić otvorio je i novu kninsku trafostanicu snage 32 MW vrijednu 16 milijuna kuna, koja je zamijenila dosadašnju staru pola stoljeća.