Župan potpisao Ugovore o izradi kartografskih podloga

  Datum objave: 19.06.2007, 15:26h

Župan potpisao Ugovore o izradi kartografskih podloga
U proljeće 2006. god. Drž. geodet. uprava je našoj Županiji predložila pristupanje izradi navedenih kartografskih podloga kroz model sufinanciranja u omjeru 50% sredstava iz državnog proračuna, a 50% iz županijskog i lokalnih proračuna.
Nakon dužeg postupka pregovaranja Županija i jedinice lok. samouprave prihvatile su model prema kojemu se iz proračuna Županije osigurava 20%, a iz proračuna jedinica lok. samoup. oko 30% ukupnih potrebnih sredstava i to na način da one JLS koje su prema objektivnim kriterijima razvijenije u većem postotku sudjeluju u sufinanciranju.
U najvećem dijelu JLS su potpisale Ugovore sa Županijom, tako da je sada model sufinanciranja zapravo zatvoren. U postupku nabave usluga postignuta je ukupna cijena od oko 5.500.000 kuna, što je za 500.000 kuna manje od procijenjene vrijednosti. Tako Županija i JLS sudjeluju u ovom postupku sa 2.750.000 kuna, umjesto planiranih 3.000.000 kuna. Posebno naglašavam da će veći dio usluga biti dovršen već u tijeku ove godine, a ostatak u prvoj polovini 2008. god,  istaknuo je župan.

UGOVORI:
1. Ugovor DGU i Zavoda za fotogrametriju o izradi navedenih karata
2. Ugovor DGU i Županije, kojim se nakon provedenog postupka nabave precizno definiraju sredstva i rokovi