Izgradnja elektroenergetskog sustava, kabelski vod 10(20) kV od TS 30/10 kV „Primošten Volodež“ - TS „Prhovo“, očevid u K.O. Primošten za dan 16.listopada. 2023.g.