Obavijest vlasnicima i posjednicima nekretnina obuhvaćenih postupkom osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Gradac