Obavijest vlasnicima i posjednicima nekretnina obuhvaćenih postupkom osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o.Vrbnik i k.o. Biskupija u svrhu „Građenja vodovodne mreže naselja Vrbnik“