Poziv vlasnicima nekretnina u k.o. Primošten, a preko kojih nekretnina je planiran zahvat u prostoru - izgradnja DV 2x110 kV Primošten-Podi/Ražine (I. faza izgradnje) dionica: TS Primošten – priključak na južnu trojku DV 2x110 kV Bilice – Trogir