Poziv vlasnicima nekretnina u K.O. Vrpolje, K.O. Donje Polje i K.O. Jadrtovac, a u svezi planiranja izgradnje DV 2x110 kV Primošten-Podi/Ražine (I. faza izgradnje) dionica: TS Primošten – priključak na južnu trojku DV 2x110 kV Bilice – Trogir.