Poziv za očevid - Osiguranje dokaza u svrhu izgradnje elektro energetskog objekta ts 10(20)/04 kv Bratski Dolac, k.o. Primošten