Poziv za očevid - Osiguranje dokaza u svrhu izgradnje elektro energetskog objekta ts 10(20)/04 kv Sirkovina, k.o. Primošten