Zaključak o očevidu u postupku predlagatelja Primošten odvodnja d.o.o. radi osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti imovine, rekonstrukcija i dogradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Primošten