Zaključak o određivanju očevida u k.o. Vrbnik, Knin