Zaključak o postavljanju PZ za k.č.z, 592,k.o. Vrbnik