Zaključak o postavljanju PZ za k.č.z.673-2,k.o. Vrbnik