Zaključak/poziv vlasnicima i posjednicima u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina upisanih u K. O. Drniš, radi rekonstrukcije županijske ceste ŽC6055, dionica Drniš – Oklaj