Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - Podizanje i opremanje novog višegodišnjeg nasada badema i maslina, Općina Promina

ISTEKAO
  Datum objave: 11.11.2021

 

PREGLED DOKUMENATA:

Elaborat zaštite okoliša
PDF   •   7.12 MB