Obavijest i Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja zone mješovite namjene pretežito poslovne II/2.8 Njivice

VAŽEĆI
  Datum objave: 12.03.2021

 

PREGLED DOKUMENATA: