Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Jasenovo, oznake UT1 i s tim u vezi Izmjena i dopuna (VII.) Prostornog plana uređenja grada Šibenika

VAŽEĆI
  Datum objave: 02.07.2020

 

PREGLED DOKUMENATA: