Objava javne rasprave o Prijedlozima X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten i III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja "Primošten"

VAŽEĆI
  Datum objave: 06.05.2022

 

PREGLED DOKUMENATA: